Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1013
Title: ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ДИЗАЙНУ
Authors: Івасенко, Марія Валентинівна
Проданчук, Ірина Вікторівна
Keywords: мотивація студентів
фахівці з дизайну
Issue Date: Nov-2015
Citation: Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умо- вах євроінтеграції // Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках VІІI Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2015», м. Харків, 15-16 жовтня 2015 року / За загал. ред. Даниленка В.Я. — Харків: ХДАДМ, 2015. — С. 52-54.
Abstract: Проблема низької мотивації серед студентів в різних освітніх галузях в Україні сьогодні зустрічаються дедалі частіше. Мотивація у освітній сфері є багатофакторним показником, який залежить від престижу професії на ринку праці даної країни, рівня викладання у вищі, особистісної професійної спрямованості студента. Надання освітніх послуг сьогодні є також доволі конкурентним ринком, де йде боротьба за кожного студента. А невдоволеність і незацікавленість клієнта-студента сьогодні є потужним демотиватором для розвитку клієнтсько-студентської бази у майбутньому.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1013
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра ергономіки і проектування одягу (ЕПО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivasenko_P052-054.pdf273.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.