Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1016
Title: Творчі та емоційні властивості як фактори формування підсистем самоставлення
Other Titles: CREATIVE AND EMOTIONAL PROPERTIES AS FACTORS OF FORMING OF SUBSYSTEMS OF SELF-RELATION
Authors: Колодяжна, Алла Володимирівна
Keywords: самоставлення
аутосимпатія
самоповага
творчі властивості
емоційні властивості
творча особистість
Issue Date: May-2015
Citation: Колодяжна А. В. Творчі та емоційні властивості як фактори формування підсистем самоставлення / А. В. Колодяжна // Virtus. – 2015. – May # 2. – 235p. – C. 109-113.
Abstract: Самоставлення активно вивчається представниками різних психологічних напрямків, але відсутній єдиний підхід до визначення феномену ставлення людини до себе, механізмів формування його та організованості структурних компонентів. Принципово важливим для розуміння механізмів становлення особистості, яка зростає, є підхід до розуміння емоційно-оцінного ставлення суб’єкта до себе і як до процесу, і як до результату. Складність, багатогранність та недостатня досліджуваність взаємозв’язку основних структурних компонентів самоставлення особистості з властивостями особистості зумовили актуальність статті метою якої є аналіз структурних компонентів ставлення до себе, їх механізмів формування та принципів організації в єдину систему.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1016
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Колодяжна А.В..pdf172.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.