Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1319
Title: Математичне моделювання динаміки роторної дробарки для переробки відходів легкої промисловості
Authors: Рубанка, М. М.
Keywords: роторна ножова дробарка
математична модель
динаміка приводу
раціональні параметри обладнання
відходи легкої промисловості
роторная ножевая дробилка
математическая модель
динамика привода
рациональные параметры оборудования
отходы легкой промышленности
rotor knife crusher
mathematical model
dynamics of drive
rational parameters of equipment
wastes of light industry
Issue Date: 2015
Citation: Рубанка М. М. Математичне моделювання динаміки роторної дробарки для переробки відходів легкої промисловості [Текст] / М. М. Рубанка // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 6 (92). - C. 107-114.
Abstract: Використані відомі методи математичного моделювання та динаміки механічних систем з пружними зв’язками. Розроблено математичну модель динаміки приводу роторної дробарки для переробки відходів легкої промисловості. Отримано математичну модель, що дозволяє визначати раціональні параметри роторної дробарки в залежності від фізико-механічних властивостей та геометричних розмірів відходів легкої промисловості, що переробляються. Розроблена математична модель може бути використана на підприємствах легкої промисловості, що застосовують для переробки відходів роторні дробарки, при виборі раціональних параметрів обладнання в залежності від фізико-механічних властивостей та геометричних розмірів відходів, що переробляються. Правильний підбір параметрів даного обладнання дозволяє підвищити енергоефективність процесів переробки відходів та надійність його роботи.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1319
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V92_P107-114.pdf933.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.