Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1324
Title: Енергоефективність технологічних об’єктів і засоби її досягнення
Authors: Бурмістенков, О. П.
Демішонкова, С. А.
Петко, І. В.
Keywords: енергозбереження
енергоефективність
альтернативні джерела енергії
екологічна проблема
энергосбережение
энергоэффективность
альтернативные источники энергии
экологическая проблема
energy conservation
energy efficiency
alternative energy
environmental issues
Issue Date: 2015
Citation: Бурмістенков О. П. Енергоефективність технологічних об’єктів і засоби її досягнення [Текст] / О. П. Бурмістенков, С. А. Демішонкова, І. В. Петко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 6 (92). - C. 18-24.
Abstract: Проведено огляд і аналіз традиційних і нетрадиційних джерел енергії та використання структурної енергетичної моделі для аналізу енергоефективності технологічних об’єктів. Розглянуто альтернативні види електроенергії, поліпшення способів їх отримання та способи підвищення енергоефективності технологічних об’єктів. Проведено аналіз основних енергетичних втрат, що відбуваються в технологічних об’єктах. Показано, що основною задачею, яку треба вирішити для зниження енергетичних втрат в електромеханічних системах, є підвищення якості технологічних процесів та коефіцієнта корисної дії електричних апаратів та приладів.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1324
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра електромеханічних систем (ЕМС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V92_P018-024.pdf208.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.