Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1341
Title: Програмне забезпечення для дослідження реологічних властивостей розплавів сумішей полімерів
Authors: Резанова, В. Г.
Keywords: волокноутворення
приведені координати
крива течії
програмне забезпечення
волокнообразование
приведенные координаты
кривая течения
программное обеспечение
fiber formation
reduced coordinates
flow curve
software
Issue Date: 2015
Citation: Резанова В. Г. Програмне забезпечення для дослідження реологічних властивостей розплавів сумішей полімерів [Текст] / В. Г. Резанова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 6 (92). - C. 233-239.
Abstract: Експериментальне знаходження в’язкості здійснюється методом капілярної віскозиметрії. Подальша обробка проводилась за методом узагальнення даних по в’язкості в приведених координатах Виноградова і Малкіна. Програмне забезпечення розроблялося мовою С++ у середовищі Builder. Розроблено програмне забезпечення для дослідження реологічних властивостей розплавів сумішей полімерів. Воно дозволяє зберігати та виводити на екран експериментальні дані, а також будувати криві течії. Створене програмне забезпечення дозволяє наочно представляти і узагальнювати експериментальні дані та дає можливість здійснювати теоретичні дослідження розплавів сумішей полімерів без проведення довготривалих експериментальних досліджень. За побудованою кривою течії дослідник може визначати реологічні властивості розплаву суміші полімерів без проведення додаткових експериментів. В кінцевому рахунку можна зробити висновки щодо здатності суміші до переробки, можливості отримання з неї мікроволокон тощо.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1341
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра інформаційних технологій проектування (ІТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V92_P233-239.pdf247.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.