Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1409
Title: Сучасні аспекти когнітивістики в економічному розвитку
Authors: Ольшанська, О. В.
Keywords: знання
економічний розвиток
когнітивна економіка
суспільство знань
знания
экономическое развитие
когнитивная экономика
общество знаний
knowledge
economic development
cognitive economy
knowledge society
Issue Date: 2014
Citation: Ольшанська О. В. Сучасні аспекти когнітивістики в економічному розвитку [Текст] / О. В. Ольшанська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 6 (81) : Серія "Економіка і вища освіта". - C. 78-82.
Abstract: При виконанні наукового дослідження було використано: методи порівняння, аналізу та синтезу, абстрагування та конкретизації, системний та кібернетичний підходи до розгляду економічної сутності знання та впливу знаннєвих факторів на стратегію розвитку економіки. В результаті проведеного дослідження було проаналізовано особливості знання як економічного ресурсу та доведено залежність рівня економічного розвитку від фактору знань. Обґрунтовано актуальність проблематики категорії знання та визначено пріоритетність науки та освіти на сучасному етапі розвитку економіки. В результаті дослідження було обґрунтовано необхідність врахування знаннєвого фактору при побудові стратегій економічного розвитку на сучасному етапі формування нового типу економіки – когнітивної економіки.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1409
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра бізнес-економіки (БЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V81_P078-082.pdf224.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.