Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1417
Title: Визначення феномену інтелектуального капіталу в інноваційному середовищі
Authors: Жарінова, А. Г.
Keywords: інтелектуальний капітал
структура
макроекономічний рівень
интеллектуальный капитал
структура
макроэкономический уровень
intellectual capital
structure
macroeconomic level
Issue Date: 2014
Citation: Жарінова А. Г. Визначення феномену інтелектуального капіталу в інноваційному середовищі [Текст] / А. Г. Жарінова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 6 (81) : Серія "Економіка і вища освіта". - C. 67-72.
Abstract: Визначення економічної суті поняття «інтелектуальний капітал». В процесі дослідження застосовано методи порівняння, оцінки, абстрагування, аналізу, синтезу. Досліджені основні аспекти становлення дефініції поняття «інтелектуальний капітал» і простежена еволюція його визначення як нового виробничого фактора, сформованого на знаннях та інформації. Автором запропоновано власну дефініцію поняття «інтелектуального капіталу» в розрізі різних рівнів економіки. Запропоноване визначення «інтелектуальний капітал» на різних економічних рівнях відповідає вимогам нової економіки, яка потребує розробки економічного механізму управління інтелектуальним капіталом для різних рівнів економічної системи знань та в цілому як основи інноваційного розвитку країни.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1417
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V81_P067-072.pdf234.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.