Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1424
Title: Застосування акустичного ефекту амплітудно-залежного внутрішнього тертя при контролі деталей з полікристалічних матеріалів
Other Titles: Применение акустического эффекта амплитудно-зависимого внутреннего трения при контроле деталей из поликристаллических материалов
Application of acoustic effect of amplitude-dependent internal friction at control of details from polycrystalline materials
Authors: Лісовець, Сергій Миколайович
Зенкін, Анатолій Семенович
Keywords: амплітудно-залежне внутрішнє тертя
дефектна структура
межа міцності при розриві (часовий опір)
міцністні характеристики
нелінійний акустичний ефект
план другого порядку
амплитудно-зависимое внутренне трение
дефектная структура
предел прочности при разрыве (временное сопротивление)
прочностные характеристики
нелинейный акустический эффект
план второго порядка
amplitude-dependent internal friction
imperfect structure
tensile strength at a break (temporal resistance)
strength property
nonlinear acoustic effect
plan the second order
матеріалознавство
Issue Date: 2015
Citation: Лісовець С. М. Застосування акустичного ефекту амплітудно-залежного внутрішнього тертя при контролі деталей з полікристалічних матеріалів / С. М. Лісовець, А. С. Зенкін // Вісник інженерної академії України. — 2015. — Вип. 4. — С. 155—161.
Abstract: Наведено результати контролю межі міцності деталей з полікристалічних матеріалів, який оснований на ефекті амплітудно-залежного внутрішнього тертя. Показано, що зміна міцністних характеристик полікристалічних матеріалів може змінювати фазову швидкість та коефіцієнт поглинання пружної хвилі, за умови її досить великої інтенсивності. На прикладі латуней також показано, що для врахування при контролі як параметрів пружної хвилі, так і параметрів навколишнього середовища необхідно застосовувати плани другого порядку.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1424
ISBN: 5-7763-836
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки (КІТВТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Титульний лист і зміст.pdfТитульний лист і зміст638.31 kBAdobe PDFView/Open
Стаття.pdfСтаття759.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.