Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1781
Title: Модернізація жіночих українських корсеток на основі методу біотектонічних перетворень
Authors: Кравчук, К. І.
Колосніченко, О. В.
Keywords: українська корсетка
жіноча жилетка
народний рослинний орнамент
метод біотектонічних перетворень
украинская корсетка
женская жилетка
народный растительный орнамент
метод биотектоничних преобразований
ukrainian corset
women's vest
folk floral ornament
method biotektonic changes
Issue Date: 2016
Citation: Кравчук К. І. Модернізація жіночих українських корсеток на основі методу біотектонічних перетворень [Текст] / К. І. Кравчук, О. В. Колосніченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2016. - № 1 (94). - C. 147-153.
Abstract: Досліджено та стилізовано конструкцію жіночої корсетки з урахуванням сучасних матеріалів та технологій обробки виробу, розроблено орнамент за українськими рослинними мотивами.
Исследовано и стилизовано конструкцию женской корсетки с учетом современных материалов и технологий обработки изделия, разработан орнамент по украинским растительным мотивам.
Explored and stylized construction corset with current materials and processing technology product and developed by ukrainian ornament floral motifs.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1781
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V94_P147-153.pdf461.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.