Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/181
Title: Проблеми бухгалтерського обліку елементів позикових зобов’язань підприємства
Other Titles: Проблемы бухгалтерского учета элементов заемных обязательств предприятия
Problems of accounting elements of borrowings of the enterprise
Authors: Скрипник, М. І.
Зеленіна, О. О.
Keywords: бухгалтерський облік
позикові зобов’язання
лізингові операції
бухгалтерский учет
заемные обязательства
лизинговые операции
accounting
loans and borrowings
finance leases
Issue Date: 2015
Citation: Скрипник, М. І. Проблеми бухгалтерського обліку елементів позикових зобов’язань підприємства / М. І. Скрипник, О. О. Зеленіна // Вісник КНУТД. - 2015. - № 1 (83) : Серія "Економічні науки". - C. 135-143.
Abstract: В даній роботі для уточнення та поглиблення економічної сутності позикових зобов’язань підприємства використано методи теоретичного узагальнення, групування і порівняння. Методи конкретизації, діалектичний метод, аналіз, синтез, абстрагування покладені в основу удосконалення методичних положень бухгалтерського обліку. Бібліометричний і бібліографічний методи застосовано при дослідженні напрямів проблемних питань з бухгалтерського обліку операцій за позиковими зобов’язаннями. Запропоновано субрахунки і аналітичні рахунки для обліку операцій за проблемним елементом позикових зобов’язань – фінансовим лізингом та доповнено форми фінансової звітності, що дозволяє сформувати необхідну інформацію про досліджувані операції для прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень. Обґрунтовано варіанти розвитку бухгалтерського обліку за аналітичними рахунками та субрахунками 5 і 6 класу з метою забезпечення потреб управління, контролю, аналізу та звітності.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/181
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V83_P135-143.pdf404.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.