Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/248
Title: Комплексна механізація вирубного цеху
Other Titles: Комплексная механизация вырубочного цеха
Complex mechanization cuting shop
Authors: Ковальов, Юрій Адиславович
Борисенко, В’ячеслав Іванович
Піскорський, Георгій Августинович
Keywords: Взуттєва фабрика
Вирубний цех
Перевантажування
Конвеєр
Контейнер
Перекидач
Обувная фабрика
Вырубочний цех
Конвейер
Перегрузка
Контейнер
Перегрузчик
Перегрузочное устройство
Робототехническое устройство
Ярус конвейера
Shoe factory
Interplant transport
Conveyor
Оverdrive
Container
Waggon
Waggon
Robotic device
The tier conveyor
Issue Date: 1988
Citation: Ю.А. Ковальов. Комплексна механізація вирубного цеху / Ю.А. Ковальов, В.І. Борисенко, Г.А. Піскорський // К.: Легка пром-сть. – 1988. – №2. – С. 44-46
Abstract: Розглянута схема механізації транспортних операцій вирубного цеху взуттєвої фабрики. Представлено перевантажувальний пристрій для передачі об’єктів виробництва з верхнього ярусу конвеєра обробки на нижній. Використання запропонованого перевантажувальний пристрою у поєднанні з двоярусним конвеєром дає можливість раціонально використовувати виробничу площу, підвищити продуктивність праці, забезпечить збереження об’єктів, що переміщуються (напівфабрикатів та готової продукції)
Рассмотрена схема механизации транспортных операций вырубочного цеха обувной фабрики. Представлено перегрузочное устройство для передачи объектов производства с верхнего яруса конвейера обработки на нижний ярус. Использование предложенного перегрузочного устройства в сочетании с двуярусным конвейером дает возможность рационально использовать производственную площадь, повысить производительность труда, обеспечить сохранность объектов перемещения (полуфабрикатов и готовой продукции)
The scheme of mechanization of transport operations wyrobionego shop Shoe factory. Transshipment presents a device for transfer of objects of production from the upper tier of the processing pipeline to the lower tier. The use of the proposed transshipment device in conjunction with bunk conveyor allows efficient use of production area, raise productivity, ensure the safety of the objects move (semi-finished products and finished products)
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/248
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра прикладної механіки та машин (ПММ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Комплексна механізація вирубного цеху.docx1.16 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.