Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/333
Title: Синергетичний ефект еволюційних процесів злиття та поглинання
Authors: Бадер, Омар Ахмад Далайін
Keywords: злиття
поглинання
M&A
синергетичний ефект
методи аналізу
ефективність М&А
моделі дисконтованого майбутнього потоку
слияние
поглощение M&A
синергетический эффект
методы анализа
эффективность М&А
модели дисконтированного будущего потока
merger
acquisition M&A
a synergistic effect
methods of analysis
the effectiveness of M&A
discounted future stream
Issue Date: 2015
Citation: Бадер Омар Ахмад Далайін Синергетичний ефект еволюційних процесів злиття та поглинання / Омар Ахмад Далайін Бадер // Вісник КНУТД. - 2015. - № 2 (85) : Серія "Економічні науки". - C. 5-9.
Abstract: Для досягнення мети була використана модель оцінки чистого приведеного ефекту синергії від злиття та поглинаннях. Запропонований метод усуває недоліки розглянутих раніше методів оцінки ефекту синергії для еволюційного моделювання трофічних відносин, що дозволяє точніше і об'єктивно врахувати і оцінити весь спектр вияву форм ефекту синергії (як кількісних, так і якісних) від злиття і поглинань компаній. Розглядається дослідження практичної методики аналізу ефективності злиття та поглинань з погляду максимізації вартості компанії методом дисконтованих майбутніх потоків. Наявність універсальної методики оцінки ефекту синергії дозволяє ефективно управляти процесами злиття та поглинання, надає відповідь на питання про створення додаткової вартості, та допомагає ухвалювати рішення про здійснення M&A.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/333
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V85_P005-009.pdf215.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.