Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/392
Title: План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: структура та нові концептуальні поняття
Authors: Амбарчян, Маргарита Самвелівна
Keywords: облік у державному секторі
план рахунків
обмінні операції
необмінні операції
умовні доходи
умовні витрати
Issue Date: 2015
Citation: Амбарчян М. С. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: структура та нові концептуальні поняття / М. С. Амбарчян // Вісник ЖДТУ. Серія "Економічні науки". - 2015. - № 3. - С. 12-17.
Abstract: Досліджується нова для України сфера бухгалтерського обліку – облік у державному секторі, що утворена у результаті інтеграції обліку в бюджетних установах та обліку в Державній казначейській службі України. Метою статті є визначення змін у складі та структурі Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. У процесі дослідження використано низку наукових методів, серед яких – порівняння, групування, аналіз, синтез. Під час дослідження автором отримано такі результати: визначено спільні та відмінні елементи Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів; виокремлено нові концептуальні поняття, що застосовуються в обліку в державному секторі; наведено індикативні ознаки обмінних та необмінних операцій. Отримані наукові результати дозволять читачам ознайомитись із нововведеннями у сфері обліку в державному секторі, які формують інформаційну базу для прийняття рішень у секторі загального державного управління.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/392
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20160121_102.pdf171.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.