Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/4675
Title: Взаємодія N-алкіл-n-толуолсульфамідів з фреоном-114Б2
Authors: Олексієнко, Я. С.
Петко, К. І.
Issue Date: 2016
Publisher: КНУТД
Citation: Олексієнко Я. С. Взаємодія N-алкіл-n-толуолсульфамідів з фреоном-114Б2 / Я. С. Олексієнко, К. І. Петко // Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". Т. 1 : Секція "Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та спеціального призначення" : 28-29 квітня 2016 р. — К. : КНУТД, 2016. — С. 384.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/4675
Appears in Collections:XV Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20160428-29_ТЕZY_V1_P384.pdf415.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.