Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/469
Title: Вибір параметрів пристрою зниження динамічних навантажень з радіальними плоскими пружинами
Authors: Музичишин, С. В.
Ковальов, Ю. А.
Піпа, Б. Ф.
Keywords: привід рукавичного автомата
динамічні навантаження привода
пристрій зниження динамічних навантажень
пружна муфта
плоска пружина
привод перчаточного автомата
динамические нагрузки привода
устройство снижения динамических нагрузок
упругая муфта
плоская пружина
drive of glove automat
run-time loading of drive
device of decline of the run-time loading
resilient muff
flat spring
Issue Date: 2015
Citation: Музичишин С. В. Вибір параметрів пристрою зниження динамічних навантажень з радіальними плоскими пружинами / С. В. Музичишин, Ю. А. Ковальов, Б. Ф. Піпа // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 3 (86) : Серія "Технічні науки". - C. 101-106.
Abstract: На основі аналізу ефективності використання демпфіруючих пристроїв для зниження динамічних навантажень в приводах механічних систем запропоновано нову конструкцію привода рукавичного автомата з демпфіруючим пристроєм, що містить пружну муфту з пакетами радіальних плоских пружин, та метод вибору його раціональних параметрів. Оснащення привода рукавичного автомата таким пристроєм дозволяє ефективно знизити динамічні навантаження, що виникають під час пуску. Виконані розрахунки підтверджують працездатність та ефективність використання демпфіруючого пристрою з пружною муфтою з пакетами радіальних плоских пружин в приводі рукавичного автомата. Аналіз досліджень показує, що одержані результати можуть бути використані при удосконаленні діючих та розробці нових типів приводів як в’язальних машин і автоматів, так і машин загального призначення.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/469
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра прикладної механіки та машин (ПММ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V86_P101-106.pdf425.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.