Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/480
Title: Класифікатор тестових завдань для сертифікаційного іспиту із спеціальностей інженерного профілю
Authors: Алєксєєв, О. М.
Коновалова, Н. А.
Мазний, Б. В.
Трофименко, П. Є.
Keywords: сертифікація
сертифікаційний іспит
тестовий контроль
класифікатор тестових завдань
ознака класифікації
інженерна спеціальність
сертификация
сертификационный экзамен
тестовый контроль
классификатор тестовых заданий
признак классификации
инженерная специальность
certification
certification exam
test control
classifier of test tasks
classification criteria
engineering science
Issue Date: 2015
Citation: Класифікатор тестових завдань для сертифікаційного іспиту із спеціальностей інженерного профілю / О. М. Алєксєєв, Н. А. Коновалова, Б. В. Мазний, П. Є. Трофименко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 3 (86) : Серія "Технічні науки". - C. 164-172.
Abstract: У ході дослідження підтверджена можливість побудови класифікатора тестових завдань для сертифікаційного іспиту із інженерних спеціальностей. Виявлено класифікаційні ознаки тестових завдань, найбільш істотні при контролі знань і вмінь майбутніх інженерів. Розроблено класифікатор тестових завдань, застосування якого дозволяє підвищити обґрунтованість рішень, що приймаються під час розроблення методичного забезпечення сертифікаційних іспитів. Використання розробленого класифікатору розширює можливості тестування під час сертифікаційного іспиту майбутніх інженерів.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/480
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V86_P164-172.pdf321.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.