Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/495
Title: Аналіз та класифікація художньо-конструктивних елементів автентичних зразків українських жіночих вишитих сорочок
Authors: Куксюк, А. А.
Васильєва, І. В.
Keywords: жіноча вишита сорочка
сорочковий крій
конструктивні параметри
композиція вишивки
візерунок
орнамент
женская вышитая рубашка
рубашечный крой
конструктивные параметры
композиция вышивки
узор
орнамент
female embroidered shirt
shirting cut
design parameters
composition embroidery
pattern
ornament
Issue Date: 2015
Citation: Куксюк А. А. Аналіз та класифікація художньо-конструктивних елементів автентичних зразків українських жіночих вишитих сорочок / А. А. Куксюк, І. В. Васильєва // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 3 (86) : Серія "Технічні науки". - C. 263-271.
Abstract: Здійснено теоретичні та експериментальні дослідження у фондах Національного центру народної культури «Музею Івана Гончара» та Національного музею народної архітектури та побуту України при проведенні аналізу автентичних зразків українських жіночих сорочок та з метою узагальнення фактичного матеріалу і розробки доповнених класифікацій крою, конструктивних елементів та декору жіночих сорочок. Для розробки рекомендацій щодо процесу проектування сучасних видів одягу в етнічному стилі використано методи проектування, зокрема комбінаторику, трансформацію, використання безрозмірного одягу, прямолінійний крій тощо. Досліджено різні типи крою українських автентичних жіночих сорочок, види, народні назви та орнаментальні мотиви візерунків вишивки та місць їх розташування. Визначено геометричні параметри та конструктивні особливості сорочок різних регіонів України. Доповнено класифікації крою, символіки орнаментів, особливостей вишивки українських жіночих сорочок різних регіонів України. Проведено комплекс наукових досліджень автентичних українських жіночих сорочок, що дозволило доповнити існуючі класифікації крою, основних конструктивних елементів, визначити зв’язок їх геометричної форми та розмірів з регіоном України. Запропоновані класифікації дозволяють найбільш повно враховувати особливості традиційних українських жіночих сорочок та їх оздоблення в процесі проектування нових моделей жіночого одягу в етнічному стилі сучасними методами.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/495
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра ергономіки і проектування одягу (ЕПО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V86_P263-271.pdf855.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.