Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/518
Title: Модель антикризового управління підприємством
Authors: Діденко, Є. О.
Keywords: криза
антикризове управління
кризис
антикризисное управление
crisis
crisis management
Issue Date: 2015
Citation: Діденко Є. О. Модель антикризового управління підприємством / Є. О. Діденко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 3 (87) : Серія "Економічні науки". - C. 53-58.
Abstract: Застосовано такі методи, як аналіз та синтез, що дозволило дослідити теоретико-методичні основи у даній сфері, встановити зв’язки та сформувати модель антикризового управління. Наведено комплексну модель антикризового управління підприємством. Розкрито взаємозв’язок основних складових антикризового менеджменту та сформовано на основі цього модель антикризового управління підприємством. Представлена модель має сприяти комплексності розуміння та демонструвати специфіку антикризового управління при його реалізації в процесі діяльності підприємства.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/518
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра менеджменту (М)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V87_P053-058.pdf236.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.