Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/537
Title: Вдосконалення структури звітності ВНЗ України за умов дерегуляції та децентралізації влади
Authors: Амбарчян, В. С.
Keywords: звітність ВНЗ
дерегуляція
фінансові звіти
бюджетні звіти
децентралізація
розкриття інформації
Issue Date: 2015
Citation: Амбарчян В. С. Вдосконалення структури звітності ВНЗ України за умов дерегуляції та децентралізації влади / В. С. Амбарчян // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. - 2015. - № 3. - С. 3-11.
Abstract: Розглянуто вдосконалення структури та змісту фінансової звітності вітчизняних ВНЗ, підвищення її інформативності з можливістю контролю діяльності закладів вищої освіти з боку громадськості. В процесі дослідження застосовувалися загальні та спеціальні економічні методи наукового пізнання. Серед загальних методів використано методи індукції, дедукції, аналогії, порівняння. З- поміж спеціальних методів економічних досліджень застосовано методи групування, табличний метод, графічний метод, метод інформаційно-логічного аналізу. Охарактеризовано нормативні документи, що регулюють порядок складання та подання звітності ВНЗ у різних країнах, проведено порівняння пакетів звітності університетів України, США та Великобританії, визначено напрями вдосконалення структури та змісту звітів вітчизняних ВНЗ з метою підвищення їх інформативності. У результаті проведеного дослідження сформовано рекомендації щодо доповнення звітності вітчизняних ВНЗ Звітом вищого керівництва, в якому розкривається інформація про досягнення звітного періоду та ефективність витрачання бюджетних коштів.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/537
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20160127_102.pdf216.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.