Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/601
Title: Оцінювання економії енергетичних ресурсів на опалення при проведенні термомодернізації житлового будинку
Authors: Кузнєцова, О. О.
Жукінська, І. С.
Keywords: термомодернізація
опір теплопередачі
теплова ізоляція
енергозбереження
енергоефективність
термомодернизация
сопротивление теплопередаче
энергосбережение
энергоэффективность
thermal modernization
heat resistance
thermal insulation
energy conservation
energy efficiency
Issue Date: 2015
Citation: Кузнєцова О. О. Оцінювання економії енергетичних ресурсів на опалення при проведенні термомодернізації житлового будинку / О. О. Кузнєцова, І. С. Жукінська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 5 (90). - C. 81-90.
Abstract: Для визначення енергетичних показників будинку використано методологію складання енергетичного паспорта будинків згідно з ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007. Термомодернізація будівель призводить до значної економії коштів на опалення. Так, при впровадженні енергозберігаючих рішень для аналізованого будинку типового проекту, який обраний у якості об’єкту дослідження, можна досягти таких показників: заміна вікон на більш енергоефективні призводить до зменшення енерговитрат на опалення на 14,7%; утеплення зовнішніх стін із доведенням опору теплопередачі до нормативного значення призводить до зменшення теплоспоживання на 40,4 %; найбільшої економії теплової енергії (на 76,8 %) досягають при комплексному підході (утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій, встановлення енергоефективних вікон, впровадження автоматизації вузла управління однотрубною системою на вводі та авторегулювання тепловіддачі опалювальних приладів). При цьому, якщо розглядати структуру тепловтрат, то найбільші тепловтрати у будинку до термомодернізації відбуваються через зовнішні стіни – до 37,5 %; після проведення термомодернізації найбільші витрати теплоти припадають на нагрівання інфільтраційного та вентиляційного повітря – 42,7 %. Знаючи вартість інвестицій в енергозберігаючі заходи, можна розрахувати термін окупності таких заходів та визначити найбільш оптимальне енергозберігаюче рішення. Досліджено та проаналізовано варіанти підвищення енергоефективності житлового будинку типового проекту та визначено структуру теплових витрат будинку до впровадження термомодернізації та після. Результати аналізу та порівняння варіантів енергозберігаючих рішень при термомодернізації будинків дозволяє визначити найбільш оптимальний варіант та визначити шляхи для подальшого підвищення енергоефективності будинків.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/601
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90_P081-090.pdf286.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.