Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/614
Title: Модель локального обертання у спеціальній теорії відносності
Authors: Авдонін, К. В.
Keywords: модель
перетворення
рух
координати
відносність
модель
преобразование
движение
координаты
относительность
model
transformation
moving
coordinates
relativity
Issue Date: 2015
Citation: Авдонін К. В. Модель локального обертання у спеціальній теорії відносності / К. В. Авдонін // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 5 (90). - C. 160-163.
Abstract: Створення моделі локально обертового руху точок простору, яка враховує релятивістські ефекти в межах спеціальної теорії відносності. Методика. Використовується метод заміни неінерціальної системи відліку неперервною сукупністю локально-інерціальних систем відліку. Запропонований шлях отримання узагальнених перетворень Лоренца та системи інтегро-диференціальних рівнянь, що визначають ансамбль локально- інерціальних систем відліку. Для прикладу застосування знайдених співвідношень проведені чисельні розрахунки, при обраній релятивістській, кутовій швидкості обертання. Створена нова модель опису релятивістських ефектів при рівномірному обертальному русі, відносно нерухомої осі. Підвищення повноти викладання матеріалу теми «Спеціальна теорія відносності», яка розглядається у дисциплінах «Фізика» та «Загальна фізика».
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/614
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90_P160-163.pdf238.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.