Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/621
Title: Аналіз категоріальних поняття системи управління якістю ВНЗ
Authors: Хімічева, Г. І.
Антоненко, О. А.
Keywords: ВНЗ
якість освіти
категоріальні поняття
освітянські послуги
ДСТУ/ISO 9001
ВУЗ
качество образования
категориальные понятия
образовательные услуги
ДСТУ / ISO 9001
University
the quality of education
categorical concepts
educational services
DSTU / ISO 9001
Issue Date: 2015
Citation: Хімічева Г. І. Аналіз категоріальних поняття системи управління якістю ВНЗ / Г. І. Хімічева, О. А. Антоненко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 5 (90). - C. 203-210.
Abstract: Аналіз основних категоріальних понять терміну «якість освіти» з урахуванням вимог ДСТУ/ISO 9001. Методологічною основою досліджень є методи систематизації, зіставлення аналізу та елімінування, що дали змогу проаналізувати розвиток категоріальних понять «якість освіти», «якість вищої освіти», «система управління якістю», «система забезпечення якості». Проведено аналіз категоріальних понять терміну «якість освіти», показано шляхи його розвитку та обґрунтовано доцільність застосування для ВНЗ таких понять як «система управління якістю» та «система забезпечення якості», які регламентуються ДСТУ/ISO 9001. Запропоновано термін «якість освіти» структурувати за категорійними ознаками. Такий підхід дозволяє обґрунтовано застосувати поняття «якість освіти ВНЗ» при побудові системи управління за вимогами ДСТУ/ISO 9001. Надані рекомендації щодо застосування терміну «якість освіти» і доведено, що найбільш затребуваними є поняття «система управління якістю» та «системне забезпечення якістю».
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/621
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90_P203-210.pdf324.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.