Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/635
Title: Вибір теплового захисту та джерела тепла із врахуванням комфортних умов у будівлі
Authors: Дешко, В. І.
Буяк, Н. А.
Білоус, І. Ю.
Keywords: енергоефективна будівля
комфортні умови
радіаційна температура приміщення
первинна енергія будівлі
інтегрована вартість опалення
энергоэффективное здание
комфортные условия
радиационная температура помещения
первичная энергия здания
интегрированная стоимость отопления
building energy efficient
human comfort
radiation room temperature
primary energy
Issue Date: 2015
Citation: Дешко В. І. Вибір теплового захисту та джерела тепла із врахуванням комфортних умов у будівлі / В. І. Дешко, Н. А. Буяк, І. Ю. Білоус // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 5 (90). - C. 71-80.
Abstract: Розробка та вивчення можливостей алгоритму для комплексного вибору теплового захисту та джерела тепла із врахуванням комфортних умов у будівлі. До будівлі застосовувався методи енергетичного та економічного аналізу для визначення споживання енергії та інтегрованої вартості в комплексі джерело тепла – людина – огороджувальні конструкції. Методика визначення комфортних умов пристосована для аналізу розглянутої системи та враховує теплові надходження від сонячної радіації. У ході дослідження складної системи джерело тепла – людина – огороджувальні конструкції будівлі, запропоновано і проаналізовано алгоритм вибору оптимальних параметрів. Проаналізовані різні підходи щодо визначення середньої радіаційної температури приміщення та запропонована методика, яка враховує власний теплообмін огороджуювальних конструкцій тепловим випромінюванням та сонячною радіацією. Запропонований алгоритм вибору джерела тепла та оптимального теплового захисту будівлі із врахуванням комплексу комфортних умов. Розроблено та проаналізовано доцільність використання методики визначення радіаційної температури на базі ефективних потоків внутрішніх поверхонь огороджень для системи джерело тепла – людина – огороджувальні конструкції будівлі. Представлений алгоритм дозволить проектувати будівлі з низьким споживанням енергії та комфортними умовами перебування людини.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/635
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90_P071-080.pdf373.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.