Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/644
Title: Трансфер технологій як інноваційно-інтеграційна складова взаємодії держави, бізнесу, науки та освіти
Authors: Лісун, Я. В.
Keywords: держава
бізнес
освіта
наука
партнери
мережевий трансфер технологій
мережа NTTN
високотехнологічні інвестиційні проекти
государство
бизнес
образование
наука
партнеры
сетевой трансфер технологий
сеть NTTN
высокотехнологичные инвестиционные проекты
government
business
education
science
partners
network technology transfer
network NTTN
high-tech investment projects
Issue Date: 2015
Citation: Лісун Я. Трансфер технологій як інноваційно-інтеграційна складова взаємодії держави, бізнесу, науки та освіти / Я. Лісун // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Економіка і вища освіта". - 2015. - № 5 (91). - C. 23-33.
Abstract: дослідженнJ тенденцій та механізму трансферу технологій як інноваційно-інтеграційної складової взаємодії держави, бізнесу, науки та освіти. В статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: монографічний та логічний метод (при уточненні сутності інноваційної мережі та процесу трансферу технологій; виявленні тенденцій в інноваційно-інвестиціній та освітній сферах), метод порівняльного і статистичного аналізу (при дослідженні динаміки статистичних показників), метод графічного аналізу (при побудові графічної моделі трансферу технологій). За результатами дослідження конкретизовано завдання національної мережі трансферу технологій (NTTN), визначено принципи її створення, склад та вимоги до учасників та партнерів NTTN, результати діяльності NTTN; визначено перспективи подальшого розвитку трансферу технологій в Україні. Розроблено графічну модель трансферу технологій на основі функціонування NTTN з використанням комплексного, системного та процесного підходів. Практичний інтерес результатів дослідження полягає у структуризації та узагальненні основних складових процесу трансферу технологій за напрямом: держава, бізнес, наука та освіта.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/644
Appears in Collections:Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V91_P023-033.pdf346.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.