Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/645
Title: Особливості маркетингового ціноутворення на ринку освітніх послуг
Authors: Хоменко, О.
Keywords: освітня послуга
попит на освітні послуги
диференціація послуг
ціноутворення
цінова дискримінація
маркетинг
образовательная услуга
спрос на образовательные услуги
дифференциация услуг
ценообразование
ценовая дискриминация
маркетинг
educational services
the demand for educational services
differentiated services
pricing
price discrimination
marketing
Issue Date: 2015
Citation: Хоменко О. Особливості маркетингового ціноутворення на ринку освітніх послуг / О. Хоменко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Економіка і вища освіта". - 2015. - № 5 (91). - C. 34-39.
Abstract: Розглянуто особливості цінової політики на ринку освітніх послуг. Досягнення мети дослідження припускає необхідність вирішення наступних завдань: аналіз особливостей освітніх послуг; стану ринку послуг вищих навчальних закладів; чинників, що впливають на встановлення цін; сегментації споживачів для виявлення можливостей проведення цінової дискримінації при встановленні цін. Методика дослідження передбачає використання методівпорівняння (для виявлення особливостей освітніх послуг), методу узагальнення (для виявлення можливості цінової дискримінації за рахунок сегментування споживачів послуг), системного підходу (для з'ясування факторів, що визначають ситуацію на ринку освітніх послуг). Розглянуто фактори, що впливають на цінову політику вищих навчальних закладів. Визначено можливості цінової конкуренції в сфері освітніх послуг, що сприяють зростанню прибутку. Виявлено умови для використання тактики встановлення неоднакових цін у залежності від місця, де розташована освітня установа, чутливості до цін споживачів освітніх послуг і асортименту послуг. Удосконалювання методів ціноутворення на ринку освітніх послуг дозволяє забезпечити конкурентні переваги вищим навчальним закладам. Виявлення умов, що дозволяють застосовувати цінову дискримінацію, сприяє збільшенню кількості споживачів і доходів від надання освітніх послуг.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/645
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V91_P034-039.pdf218.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.