Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/647
Title: Фінансова звітність ВНЗ України, Великобритації та США: порівняння стандартів подання звітної інформації
Authors: Амбарчян, В. С.
Амбарчян, М. С.
Keywords: фінансова звітність
ВНЗ
розпорядники бюджетних коштів
суб’єкт державного сектора
финансовая отчетность
ВУЗ
распорядители бюджетных средств
субъект государственного сектора
financial report
higher educational institutions
disposers of budget resources
governmental entity
Issue Date: 2015
Citation: Амбарчян В. С. Фінансова звітність ВНЗ України, Великобритації та США: порівняння стандартів подання звітної інформації / В. С. Амбарчян, М. С. Амбарчян // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Економіка і вища освіта". - 2015. - № 5 (91). - C. 46-53.
Abstract: Дослідження полягає в порівнянні структури та інформаційного наповнення фінансових звітів вищих навчальних закладів України, Великобританії та США. Застосовано методи індукції, дедукції, аналогії, порівняння, групування, табличним, графічним та методом інформаційно-логічного аналізу. Проведено порівняння складу пакетів звітності ВНЗ України, Великобританії та США, встановлено ключові відмінності кількісного та якісного інформативного наповнення звітних форм. В результаті проведеного дослідження наведено рекомендації із вдосконалення структури пакету фінансової звітності ВНЗ шляхом розкриття додаткової інформації про результати господарської діяльності установ. Отримані результати дослідження доцільно використовувати в процесі вдосконалення складу пакету фінансової звітності вітчизняних ВНЗ.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/647
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V91_P046-053.pdf239.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.