Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/701
Title: Динамічні навантаження круглов'язальних машин типу КО при пуску та їх зниження
Authors: Піпа, Б. Ф.
Ковальов, Ю. А.
Кущинський, О. А.
Keywords: круглов’язальна машина
привід
пружні в’язі
динамічні навантаження
довговічність привода
кругловязальная машина
повод
упругие связи
динамические нагрузки
долговечность привода
round knitting machine
occasion
resilient connections
dynamic loading
longevity of drive
Issue Date: 2014
Citation: Піпа Б. Ф. Динамічні навантаження круглов'язальних машин типу КО при пуску та їх зниження [Текст] / Б. Ф. Піпа, Ю. А. Ковальов, О. А. Кущинський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 3 (77). - C. 198-204.
Abstract: Виявлення впливу конструкції привода круглов’язальної машини на динамічні навантаження, що виникають під час пуску. Використані сучасні методи теоретичних досліджень, що базуються на теорії динаміки механічних систем та теорії пружності. Представлено результати досліджень динамічних навантажень, що виникають в круглов’язальних машинах типу КО під час пуску. Запропонована нова конструкція приводу, при якій пуск машини здійснюється з обмеженням пускового моменту електродвигуна, що забезпечує зниження динамічних навантажень. Досліджено вплив параметрів привода круглов’язальної машини на зниження пускових динамічних навантажень. Запропоновано нову конструкцію приводу круглов’язальної машини з засобом натягу пасів пасової передачі, виконаним у вигляді електромагніту, з’єднаного з електродвигуном, встановленим на повзуні.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/701
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра прикладної механіки та машин (ПММ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V77_P198-204.pdf301.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.