Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/727
Title: Тенденції розвитку електрохімічних сенсорів різного типу
Authors: Кислова, О. В.
Keywords: сенсори кондуктометричні
амперометричні
потенціометричні
вольтамперометричні
сенсоры кондуктометрические
амперометрические
потенциометрические
вольтамперометрические
electrochemical sensors
conductometric
amperometric
potentiometric
voltamperometric
Issue Date: 2014
Citation: Кислова О. В. Тенденції розвитку електрохімічних сенсорів різного типу [Текст] / О. В. Кислова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 6 (80) : Серія "Технології та дизайн". - C. 135-142.
Abstract: Для досягнення мети дослідження застосовано метод вольтамперометрії з лінійним розгортанням потенціалу та метод циклічної вольтамперометрії. В результаті проведеного дослідження охарактеризовано електрохімічні сенсори різних типів, проведено порівняння принципів їх роботи, переваг та недоліків, узагальнено шляхи вдосконалення. Визначено напрями вдосконалення електрохімічних сенсорів, а саме: модифікація індикаторного електроду, застосування високоспецифічних йонних мембран, використання твердих електролітів, створення умов для підвищення чутливості приладів шляхом попереднього накопичення аналіту біля індикаторного електрода або на ньому. За результатами проведеної роботи доведено перспективність використання та подальшого розвитку електрохімічних сенсорів, що обумовлено їх суттєвими перевагами в порівнянні з іншими аналітичними методами: простотою проведення аналізу, високою селективністю та специфічністю, невисокою ціною сенсорів та легкістю їх обслуговування, можливістю проведення вимірювань в широкому діапазоні концентрацій та значною кількістю досліджуваних сполук.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/727
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V80_P135-142.pdf245.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.