Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/769
Title: Структура та зміст процедур генетичного алгоритму для складання розкрійних схем
Authors: Колиско, О. З.
Keywords: схема розкрою
технологічна підготовка розкрійного виробництва
лінійні ефекти
генетичний алгоритм
рядне розміщення
візуалізація
раскройная схема
технологическая подготовка раскройного производства
линейные эффекты
генетический алгоритм
рядное размещение
визуализация
cutting scheme
technological preparation of cutting production
linear effects
genetic algorithm
row placement
visualization
Issue Date: 2014
Citation: Колиско О. З. Структура та зміст процедур генетичного алгоритму для складання розкрійних схем [Текст] / О. З. Колиско // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 4 (78). - C. 227-233.
Abstract: Стаття присвячена вирішенню питань оптимізації автоматизованої побудови розкрійних схем деталей шкіргалантерейних виробів на рулонних матеріалах з урахуванням комплектності деталей. Встановлено, що основним напрямком вдосконалення схем розкрою є отримання за допомогою обчислювальної техніки множини технологічних розв’язків і вибір з них оптимального. Проведений аналіз існуючих методик побудови схем розкрою виявив застосування перебірних методів та евристик, що накладають обмеження на кількість варіантів, які розглядаються. Проведено постановку підзадач, створення математичних моделей, розробку алгоритмів та програмного забезпечення при декомпозиції задачі побудови розкрійних схем на дві складові: генерацію окремих секцій-розкладок деталей та побудова з них остаточно схем. Для розв’язку поставлених задач було розроблено модифікації генетичного алгоритму, які, комбінуючи перебірний та градієнтний методи, дозволили зняти обмеження на кількість різновидів деталей в секції, розширити коло пошуку раціональних розкрійних схем. Обрані структури представлення інформації передбачають автоматизацію введення інформації про контури та її збереження, автоматичні обрахунки лінійних ефектів від щільного суміщення деталей в схемах та інших параметрів щільних укладок, автоматичне дотримання накладених обмежень, можливість візуалізації розкрійних схем або передачі результатів розрахунків для автоматизованого розкрою. Структурована математична модель дозволила створити цільове програмне забезпечення для автоматизованої побудови раціональних розкрійних схем, їх перегляду і інтерактивного корегування. Використання програмного забезпечення дозволить підвищити продуктивність праці інженера-технолога та рівень використання матеріалу, скоротити час на освоєння нових виробів.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/769
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра інформаційних технологій проектування (ІТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V78_P227-233.pdf525.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.