Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/780
Title: Конкурентний потенціал ВНЗ в системі управління конкурентоспроможністю
Authors: Нефедова, Т.
Тарасенко, І.
Keywords: конкурентний потенціал ВНЗ
конкурентоспроможність ВНЗ
аналіз конкурентного потенціалу
фактори зовнішнього середовища
концептуальна модель формування конкурентоспроможності ВНЗ
конкурентный потенциал высшего учебного заведения
конкурентоспособность ВУЗа
анализ конкурентного потенциала
факторы внешней среды
концептуальная модель формирования конкурентоспособности ВУЗа
competitive potential of the higher educational establishment
the competitive ability of the university
analysis of competitive potential
environmental factors
the conceptual model of the competitive ability of the university
Issue Date: 2015
Citation: Нефедова Т. Конкурентний потенціал ВНЗ в системі управління конкурентоспроможністю [Текст] / Т. Нефедова, І. Тарасенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 96-104.
Abstract: В статті розглянуто еволюцію поняття конкурентного потенціалу ВНЗ у взаємозв’язку з категорією конкурентоспроможності. Запропоновано підхід щодо аналізу та управління конкурентним потенціалом ВНЗ. Розроблено концептуальну модель формування конкурентоспроможності ВНЗ на основі реалізації конкурентного потенціалу.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/780
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P096-104.pdf306.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.