Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/786
Title: Підвищення якості рівня набутих знань при використанні інформаційних задач управління маркетингом
Authors: Яренко, А. В.
Keywords: програмне забезпечення
пакет прикладних програм
управління маркетингом
задачі маркетингу
фахівці з маркетингу
маркетолог
программное обеспечение
пакет прикладных программ
управление маркетингом
задачи маркетинга
специалисты по маркетингу
маркетолог
software
software package
marketing management
marketing objectives
marketing professionals
marketers
Issue Date: 2015
Citation: Яренко А. В. Підвищення якості рівня набутих знань при використанні інформаційних задач управління маркетингом [Текст] / А. В. Яренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 161-168.
Abstract: Розроблені інформаційні задачі маркетингової діяльності підприємства при використанні програмного забезпечення на об’єктно-орієнтовній мові програмування Object Pascal в системі Delphi для підвищенні якості надання освіти майбутнім фахівцям з маркетингу. При проведенні досліджень були використані загальнонаукові та спеціальні методи: маркетингового аналізу, концептуального аналізу, діалектики, індукції і дедукції тощо. Розроблене програмне забезпечення комплексу маркетингових задач надає змогу студентам зрозуміти співвідношення маркетингу і стратегій підприємства. При цьому, студенти можуть набувати практичні навички щодо прийняття управлінських рішень при вирішенні різноманітних проблемних питань, що створюються на виробництві. Запропоновані підходи до вирішення маркетингових задач можуть використовуватися як у навчальному процесу, так і у виробничій діяльності підприємств та наукових розробках. Практична значимість полягає у застосуванні маркетингових задач в навчальному процесі студентами при проведенні аналізу ринку для всебічного оволодіння прийомами та методами прикладних програм з метою підвищення якості рівня набутих знань, а також у використанні задач фахівцями відділів маркетингу вітчизняних підприємств.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/786
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра економічної кібернетики та маркетингу (ЕКМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P161-168.pdf284.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.