Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/798
Title: Проблеми та перспективи надання автономності вищим навчальним закладам
Authors: Бугас, Н. В.
Бугас, В. В.
Keywords: професійна освіта
системи вищої професійної освіти
ринок праці
освітня політика
профессиональное образование
системы высшего профессионального образования
рынок труда
образовательная политика
professional education
higher vocational education
labor market
educational policy
Issue Date: 2015
Citation: Бугас Н. В. Проблеми та перспективи надання автономності вищим навчальним закладам [Текст] / Н. В. Бугас, В. В. Бугас // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України", 2 жовтня 2015 р. - 2015. - Спец. вип. : Серія "Економічні науки". - C. 281-289.
Abstract: Визначено основні проблеми та перспективи надання автономності вищим навчальним закладам та підвищення якісного рівня діяльності системи вищої професійної освіти в Україні. Дослідження шляхів досягнення високого рівня якості підготовки фахівців та їх конкурентоспроможності на вітчизняному та європейському ринках праці базувалось на використанні загальнонаукових методів дослідження, таких як спостереження, опис; теоретичних, таких як узагальнення, систематизація, класифікація. У ході дослідження визначено процес формування освітньої політики як найважливішої складової політики держави, інструменти підвищення темпів соціально-економічного та науково-технічного розвитку. Досліджено процес ефективного використання кадрового потенціалу та його конкурентоспроможності на вітчизняному та європейському ринках праці. В результаті проведеного дослідження було визначено та обґрунтовано необхідність надання автономії вищим навчальним закладам та створення сучасних механізмів забезпечення якості у вищій освіті та обґрунтовано необхідність подальшого зближення вищої професійної освіти з наукою як найважливішої передумови поліпшення якості освіти.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/798
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90sp_P281-289.pdf281.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.