Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/845
Title: Екологізація сучасного асортименту текстильних виробів
Other Titles: Экологизация современного ассортимента текстильных изделий
Authors: Батрак, Олександра Анатоліївна
Шахман, Валентина Вадимівна
Галавська, Людмила Євгеніївна
Keywords: Экологизация текстильных изделий
экологически безопасное сырьё
конопляная пряжа
пряжа из крапивы
эко-трикотаж
экологизация трикотажного производства
екологізація текстильних виробів
екологічно безпечна сировина
конопляна пряжа
пряжа з кропиви
еко-трикотаж
екологізація трикотажного виробництва
Issue Date: 28-Oct-2015
Publisher: ХНТУ
Citation: Батрак О. А. Екологізація сучасного асортименту текстильних виробів / О. А. Батрак, В. В. Шахман, Л. Є. Галавська: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний стан легкої і текстильної промисловості: інновації, ефективність, екологічність" (28 – 30 жовтня 2015 р.). – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. – С.16-17.
Abstract: На сьогоднішній день питання екологізації торкнулося майже усіх сфер людської діяльності. Не оминуло воно й текстильну промисловість. Одяг з використанням екотекстилю має унікальні антибактеріальні та антисептичні властивості, а також цілий ряд інших корисних властивостей - захищає тіло людини від шкідливих впливів навколишнього середовища: холоду, спеки, опадів, пилу, своєчасно виводить з підодягового шару пари та гази, піт; зберігає в підодяговому шарі необхідний для нормальної життєдіяльності організму мікроклімат. Крім того, текстильні матеріали, одержані на основі екосировини, мають позитивний профілактичний, а іноді і лікувальний вплив на організм людини. Але при цьому слід розрізняти терміни «натуральна» та «екологічна». Натуральна сировина, виробництво якої передбачає використання хімічних речовин, може бути екологічно небезпечною і шкідливою для здоров'я людини. Важливим фактором використання екологічно чистої сировини у виробництві одягу є те, що після завершення життєвого циклу вона розкладається в ґрунті під дією мікроорганізмів та не виділяє ніяких шкідливих для навколишнього середовища речовин.
На сегодняшний день вопрос экологизации коснулся почти всех сфер деятельности человека. Не обошло он и текстильную промышленность. Одежда с использованием экотекстиля имеет уникальные антибактериальные и антисептические свойства, а также целый ряд других полезных свойств - защищает тело человека от вредных воздействий окружающей среды: холода, жары, осадков, пыли, своевременно выводит из пододёжного слоя пары и газы, пот; сохраняет в пододежном слое необходимый для нормальной жизнедеятельности организма микроклимат. Кроме того, текстильные материалы, полученные на основе экосырья, имеют положительный профилактическое, а иногда и лечебное воздействие на организм человека. Но при этом следует различать термины «натуральная» и «экологическая». Натуральное сырье, производство которого предполагает использование химических веществ, может быть экологически опасным и вредным для здоровья человека. Важным фактором использования экологически чистого сырья в производстве одежды является то, что после завершения жизненного цикла оно разлагается в почве под действием микроорганизмов и не выделяет никаких вредных для окружающей среды веществ.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/845
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра технології трикотажного виробництва (ТТВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Galavska_P016-017.pdf246.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.