Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/860
Title: Комп'ютерне моделювання та синтез типового механізму технологічних машин
Authors: Орловський, Б. В.
Дворжак, В. М.
Keywords: метричний синтез
шарнірний чотириланковик
схемотехнічне проектування
метрический синтез
шарнирный четырёхзвенник
схемотехническое проектирование
metric synthesis
four-link chain
schematic design
Issue Date: 2014
Citation: Орловський Б. В. Комп'ютерне моделювання та синтез типового механізму технологічних машин [Текст] / Б. В. Орловський, В. М. Дворжак // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 5 (79). - C. 103-108.
Abstract: Використаний аналітичний метод метричного синтезу типових механізмів машин галузі. Отримані залежності, що дозволяють спроектувати типовий механізм шарнірного чотириланковика із застосуванням прикладної програми MathCAD. Наукова новизна полягає у розвитку аналітичних методів автоматизованого проектування типових механізмів машин із застосуванням комп’ютера. Практична значимість роботи полягає у використанні одержаних результатів досліджень при проектуванні цільових типових механізмів машин галузі.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/860
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра прикладної механіки та машин (ПММ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V79_P103-108.pdf334.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.