Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/883
Title: Особливості бенчмаркінгу енергоефективності у вищих навчальних закладах
Authors: Хлістунова, Н. В.
Keywords: бенчмаркінг
енергоефективність
вищий навчальний заклад
енергозбереження
енерговикористання
бенчмаркинг
энергоэффективность
высшое учебное заведение
энергосбережение
энергоиспользование
benchmarking
energy efficiency
higher education institutions
energy saving measures
Issue Date: 2014
Citation: Хлістунова Н. В. Особливості бенчмаркінгу енергоефективності у вищих навчальних закладах [Текст] / Н. В. Хлістунова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 5 (79). - C. 25-28.
Abstract: Виявлено проблеми, що пов’язані з нераціональним енерговикористанням в галузі освіти та проаналізовано способи підвищення рівня енергоефективності ВНЗ України. Використано методи аналізу, які включають в себе порівняльний аналіз інформаційного поля ВНЗ та його конкурентів, виявлення сильних і слабких сторін інформаційної політики. В ході дослідження виявлено основні причини завищених витрат енергоносіїв у бюджетних закладах та шляхи вирішення питань, пов’язаних з нераціональним енерговикористанням в галузі освіти. Проведено аналіз існуючих методів оцінювання рівня енергоефективності, проведення енергетичних обстежень будівель, розробка та реалізація дієвої програми з підвищення енергоефективності. Досліджено бенчмаркінг енергоефективності як один із інструментів підтримки та безперервного покращення діяльності в сфері енергозбереження ВНЗ. Запропоновано коефіцієнт енергетичної ефективності (КЕЕ) для порівняння енергоефективності об’єктів згідно методології бенчмаркінгу енергоефективності.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/883
Appears in Collections:Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V79_P025-028.pdf268.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.