Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/969
Title: Дослідження художньо-композиційних характеристик традиційного жіночого костюма народів Ірану
Authors: Джаліліан, Ф.
Ніколаєва, Т. В.
Keywords: національні традиції
етнічні мотиви
творче джерело
народний костюм
сучасний дизайн
национальные традиции
этнические мотивы
творческий источник
народный костюм
современный дизайн
national traditions
ethnic motifs
creative source
folk costume
modern design
Issue Date: 2014
Citation: Джаліліан Ф. Дослідження художньо-композиційних характеристик традиційного жіночого костюма народів Ірану [Текст] / Ф. Джаліліан, Т. В. Ніколаєва // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 2 (76). - C. 63-68.
Abstract: Дослідження використання художньо-композиційних характеристик національного костюма Ірану в проектуванні сучасного одягу. Використання методик історіографічного та системно-структурового аналізу дало можливість визначення провідних художньо-композиційних характеристик та оздоблювальних елементів національного іранського костюма. В ході наукового дослідження визначено, що в художньому проектуванні сучасного одягу стає все більш поширеним використання традицій народного костюма. Традиційне народне вбрання є не тільки багатим проявом національної культури, а й глибоким творчим та емоційним джерелом в розвитку сучасного дизайну. Дослідження структури, асортименту та художньо-композиційних характеристик костюма Ірану вперше розглянуто з точки зору проектування сучасного одягу. Результати проведених досліджень можуть бути використані в створенні сучасних колекцій жіночого одягу.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/969
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V76_P063-068.pdf774.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.