Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/973
Title: Експериментальні дослідження динаміки механічних систем з пружними в'язями
Authors: Чабан, В. В.
Піпа, Б. Ф.
Keywords: динаміка механічної системи
динамічні навантаження
пружні в’язі механічної системи
стенд для експериментальних досліджень динаміки машин
динамика механической системы
динамические нагрузки
упругие связи механической системы
стенд для экспериментальных исследований динамики машин
dynamics of the mechanical system
dynamic loading
resilient connections of the mechanical system
stand for experimental researches of dynamics of machines
Issue Date: 2014
Citation: Чабан В. В. Експериментальні дослідження динаміки механічних систем з пружними в'язями [Текст] / В. В. Чабан, Б. Ф. Піпа // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 1 (75). - C. 75-83.
Abstract: Використані сучасні методи експериментальних досліджень динамічних навантажень, що виникають в пружних в’язях механічних систем під час несталого режиму руху (пуск, гальмування). Запропоновано стенд, який являє собою еквівалентну фізичну модель досліджуваної машини та виконано серію експериментальних досліджень впливу основних параметрів машини (пусковий момент електродвигуна, моменти зовнішніх сил технологічних навантажень, моменти інерції обертальних мас, жорсткість пружних в’язей привода) на величину динамічних навантажень, що виникають під час пуску. Виконані експериментальні дослідження показують доцільність та ефективність використання запропонованого стенду для аналізу динаміки механічних систем. Результати досліджень можуть бути використані при удосконаленні діючих та при розробці нових, більш перспективних, типів машин. Наукова новизна полягає у розвитку експериментальних досліджень динаміки механічних систем з пружними в’язями. Розроблено стенд та інженерний метод експериментальних досліджень динамічних процесів, що виникають в механічних системах з пружними в’язями при пуску.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/973
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра прикладної механіки та машин (ПММ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V75_P075-083.pdf496.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.