Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15622
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБондаренко, Світлана Михайлівна-
dc.contributor.authorБондаренко, Богдан Сергійович-
dc.contributor.authorСоколовська, Ксенія Володимирівна-
dc.date.accessioned2020-07-10T15:40:55Z-
dc.date.available2020-07-10T15:40:55Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationБондаренко С. М. Забезпечення конкурентних переваг підприємства на глобалізованому ринку [Електронний ресурс] / С. М. Бондаренко, Б. С. Бондаренко, К. В. Соколовська // Приазовський економічний вісник. – 2018. – Вип. 6 (11). – С. 103-107. – Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-11uk
dc.identifier.issn2522-4263uk
dc.identifier.urihttps://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15622-
dc.description.abstractДля перемоги у конкурентній боротьбі підприємства повинні забезпечувати велику кількість конкурентних переваг високого рангу, які довше зберігаються. Важливо також збільшувати кількість конкурентних переваг. Необхідна умова збереження конкурентної переваги – постійні інновації. Типовими причинами новацій, що забезпечують конкурентні переваги, є: нові технології; нові методи організації та управління підприємством, нові запити споживачів; зміна вартості або наявності компонентів виробництва; поява нового сегменту ринку; зміна урядового регулювання. Для забезпечення конкурентних переваг підприємству потрібно постійно удосконалювати свою діяльність. На сьогоднішній день розрізняють два типи удосконалень: кайкаку та кайдзен.uk
dc.description.abstractДля победы в конкурентной борьбе предприятия должны обеспечивать большое количество конкурентных преимуществ высокого ранга, которые дольше сохраняются. Важно также увеличивать количество конкурентных преимуществ. Необходимое условие сохранения конкурентного преимущества – постоянные инновации. Типичными причинами новаций, обеспечивающих конкурентные преимущества, являются: новые технологии; новые методы организации и управления предприятием, новые запросы потребителей; изменение стоимости или наличия компонентов производства; появление нового сегмента рынка; изменение правительственного регулирования. Для обеспечения конкурентных преимуществ предприятию нужно постоянно совершенствовать свою деятельность. На сегодняшний день различают два типа усовершенствований: кайкаку и кайдзен.uk
dc.description.abstractTo win the competition, enterprises must provide a large number of high-ranking competitive advantages that last longer. It is also important to increase the number of competitive advantages. A prerequisite for maintaining a competitive advantage is constant innovation. Typical reasons for innovations that provide competitive advantages are: new technologies; new methods of organization and management of the enterprise, new demands of consumers; change in the cost or availability of production components; the emergence of a new segment of the market; change in government regulation. To ensure competitive advantages, the company needs to continuously improve its activities. To date, there are two types of improvements: kaikaku and kaizen.uk
dc.language.isoukuk
dc.subjectконкурентні перевагиuk
dc.subjectпідприємствоuk
dc.subjectінноваціяuk
dc.subjectудосконаленняuk
dc.subjectкайкакуuk
dc.subjectкайдзенuk
dc.subjectконкурентные преимуществаuk
dc.subjectпредприятиеuk
dc.subjectинновацияuk
dc.subjectусовершенствованиеuk
dc.subjectcompetitive advantagesuk
dc.subjectenterpriseuk
dc.subjectinnovationuk
dc.subjectimprovementuk
dc.subjectkaikakuuk
dc.subjectkaizenuk
dc.titleЗабезпечення конкурентних переваг підприємства на глобалізованому ринкуuk
dc.title.alternativeОбеспечение конкурентных преимуществ предприятия на глобальном рынкеuk
dc.title.alternativeProviding competitive advantages of the enterprise in the globalized marketuk
dc.typeArticleuk
local.contributor.altauthorBondarenko, Svitlana-
local.contributor.altauthorBondarenko, Bohdan-
local.contributor.altauthorSokolovskaya, Ksenia-
local.subject.sectionЕкономіка, фінанси, менеджментuk
local.sourceПриазовський економічний вісникuk
local.sourcePryazovskyi economic heralduk
local.subject.facultyФакультет економіки та бізнесуuk
local.identifier.sourceВидання Україниuk
local.subject.departmentКафедра менеджменту та публічного адмініструванняuk
local.identifier.urihttp://pev.kpu.zp.ua/vypusk-11uk
local.subject.method1uk
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БондаренкоС.М_БондаренкоБ.С_СоколовськаК.В.pdf331,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.