2021 рік : [449] Community home page

Містить колекції матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів тощо проведених у 2021 році. Місце проведення - КНУТД (Київ).

Browse

Collections in this community

Актуальні проблеми сучасного дизайну [183]

III Міжнародна науково-практична конференція (22 квітня 2021 р., м. Київ)

Діалог культур у Європейському освітньому просторі [59]

VI Міжнародна конференція (11 травня 2021 р., м. Київ)

Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу [68]

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених (25 березня 2021 р., м. Київ)

Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку [59]

II Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція (23 квітня 2021 р., м. Київ)