Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19230
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorПузирьова, П. В.-
dc.contributor.authorЗаяць, Володимир Володимирович-
dc.date.accessioned2022-01-13T14:12:07Z-
dc.date.available2022-01-13T14:12:07Z-
dc.date.issued2021-12-
dc.identifier.citationЗаяць В. В. Стан та перспективи залучення іноземних інвестицій в Україні : дипломна магістерська робота за спеціальністю 051 Економіка / В. В. Заяць ; наук. кер. П. В. Пузирьова ; рец. О. Ю. Будякова. – Київ : КНУТД, 2021. – 129 с.uk
dc.identifier.urihttps://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19230-
dc.description.abstractДослідження присвячено удосконаленню механізму залучення іноземних інвестицій в Україну та наданню пропозицій щодо його вдосконалення в умовах глобалізації. В роботі було розглянуто сутність іноземних інвестицій, їх роль в економіці країни, визначено чинники впливу, від яких залежать обсяги залучення іноземних інвестицій, розкрито методичні підходи щодо прогнозування обсягів залучення іноземних інвестицій, проведено порівняльний аналіз основних послуг, що надаються провідними експортно-кредитними агентствами світу під час здійснення міжнародних фінансових операцій. З метою покращення інвестиційної привабливості України запропоновано механізм збільшення обсягів залучення іноземних інвестицій в економіку країни для малих та середніх підприємств.uk
dc.description.abstractThe research is devoted to improving the mechanism of attracting foreign investment to Ukraine and providing suggestions for its improvement in the context of globalization. The essence of foreign investments, their role in the country’s economy were considered in the work, the factors of influence on which volumes of attraction of foreign investments depend are defined, methodical approaches to forecasting the volume of foreign investment are revealed, a comparative analysis of the main services provided by the world’s leading export credit agencies in the implementation of international financial transactions. In order to improve the investment attractiveness of Ukraine, proposed a mechanism for increasing the volume of foreign investment in the country’s economy for small and medium enterprises.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherКиївський національний університет технологій та дизайнуuk
dc.subjectіноземні інвестиціїuk
dc.subjectміжнародні рейтингиuk
dc.subjectекспортно-кредитне агентствоuk
dc.subjectінвестиційний кліматuk
dc.subjectінвестиційний іміджuk
dc.subjectінвестиційна привабливістьuk
dc.subjectforeign investmentsuk
dc.subjectexport credit agencyuk
dc.subjectinvestment climateuk
dc.subjectinvestment imagesuk
dc.subjectinvestment attractivenesuk
dc.titleСтан та перспективи залучення іноземних інвестицій в Україніuk
dc.title.alternativeStatus and prospects of attracting foreign investment in Ukraineuk
dc.typeДипломний проектuk
local.contributor.altauthorZayats, Volodymyr-
local.subject.facultyФакультет управління та бізнес-дизайнуuk
local.subject.departmentКафедра смарт-економікиuk
local.subject.method1uk
local.diplom.groupМгЗМЕк-20uk
local.diplom.targetМета дослідження – дослідити теоретичні засади іноземного інвестування, використовуючи механізм гарантування та страхування іноземних інвестицій та розробити практичні рекомендації щодо удосконалення таких механізмів в Україні.uk
local.diplom.objectОб’єктом дослідження є процес, пов’язаний із залученням іноземних інвестицій шляхом надання додаткових гарантій та страхування на етапі переходу економіки країни на виробництво середньо- та високотехнологічної продукції.uk
local.diplom.predmetПредметом дослідження є теоретико-методичні засади та практичні аспекти гарантування та страхування іноземних інвестицій, фінансових відносин, що виникають під час здійснення таких заходів.uk
local.diplom.methodДля досягнення мети та зазначених завдань було використано сукупність загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання, зокрема: діалектичний, системний, історико-логічний, графічно-аналітичний, узагальнення та аналізу і синтезу; методи систематизації, групування й узагальнення для визначення особливостей механізму залучення іноземних інвестицій в економіку України; метод рейтингових оцінок для визначення ефективності діючого механізму залучення іноземних інвестицій в економіку України; економіко-статистичний метод для аналізу тенденцій залучення іноземних інвестицій в економіку України; методи структурного аналізу використані у процесі розробки пропозицій щодо впровадження механізму підвищення ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку України.uk
local.diplom.okrМагістрuk
local.diplom.speciality051 Економікаuk
local.diplom.programМіжнародна економікаuk
local.contributor.altadvisorPuzyrova, Polina-
Appears in Collections:Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom051_Zayats_Puzyrova.pdf1,88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.