Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19233
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorЯрмоленко, Михайло Вікторович-
dc.contributor.authorЛисенко, В'ячеслав Васильович-
dc.date.accessioned2022-01-14T11:34:41Z-
dc.date.available2022-01-14T11:34:41Z-
dc.date.issued2021-12-23-
dc.identifier.citationЛисенко В. В. Система управління верстатом на основі оптимального рішення підбору мікроконтролерів : дипломна магістерська робота за спеціальністю 123 Комп'ютерна інженерія / В. В. Лисенко ; наук. кер. М. В. Ярмоленко ; рец. С. А. Міценко. – Київ : КНУТД, 2021. – 114 с.uk
dc.identifier.urihttps://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19233-
dc.description.abstractДипломна магістерська робота присвячена створенню системи управління верстатом на основі оптимального рішення підбору мікроконтролерів та програмного забезпечення. Виходячи з поставленого завдання в роботі було розглянуто типи мікроконтролерів, їх характеристики, також було розглянуто варіанти програмного забезпечення для різних мікроконтролерів. Проведено детальний аналіз роботи верстата і натурні експерименти. Проведений аналіз програмно-апаратних засобів та описано їх переваги і недоліки. Для досягнення поставленої мети магістерської роботи розв’язані такі задачі: аналіз принципів роботи верстатів з ЧПУ; ознайомлення з системою команд; принципи позиціювання і траєкторії руху інструментів; аналіз наявних мікроконтролерів і придатність їх для створення верстатів; пошук безкоштовного програмного забезпечення з подальшим аналізом його придатності для використання; підрахування приблизної вартості верстата; побудувати дослідний зразок верстата, встановити і налаштувати програмне забезпечення; дослідити на практиці теоретичний матеріал; дослідити і спробувати побудувати автономну систему управління.uk
dc.description.abstractThe master's thesis deals with the creation of a machine control system based on the optimal solution for the selection of microcontrollers and software. Based on the assigned task the types of microcontrollers, their characteristics, as well as software options for different microcontrollers were considered in the thesis. The detailed analysis of the machine operation and field experiments were performed. The analysis of software and hardware was carried out and their advantages and disadvantages were described. To achieve the goal of the master's thesis the following tasks were solved: analysis of the principles of CNC machines; acquaintance with the command system; principles of positioning and toolpaths; analysis of available microcontrollers and their suitability for creating machine tools; search for free software with subsequent analysis of its suitability for use; calculating the approximate cost of the machine; to build a prototype machine, install and configure software; to investigate theoretical material in practice; to study and try to build an autonomous control system.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherКиївський національний університет технологій та дизайнуuk
dc.subjectкомп’ютерні мікросхемиuk
dc.subjectпроектно-розрахункова автоматична системаuk
dc.subjectмікроконтролериuk
dc.subjectcomputer chipsuk
dc.subjectproject and calculation automatic systemuk
dc.subjectmicrocontrollersuk
dc.titleСистема управління верстатом на основі оптимального рішення підбору мікроконтролерівuk
dc.title.alternativeMachine control system based on the optimal solution of microcontrollers selectionuk
dc.typeДипломний проектuk
local.contributor.altauthorLysenko, Vyacheslav Vasyliovych-
local.subject.facultyІнститут комп'ютерних технологій та дизайнуuk
local.subject.departmentКафедра комп'ютерної інженерії та фундаментальних дисциплінuk
local.subject.method1uk
local.diplom.groupМгЧКІ-20uk
local.diplom.targetМета дослідження полягає в з’ясуванні принципу роботи верстата з числовим програмним керуванням, які є контролери, які з них можна використати для побудови верстата, яке є програмне забезпечення, в чому переваги-недоліки, спробувати побудувати верстат з ЧПУ і розробити до нього автономну систему керування.uk
local.diplom.objectОб’єкт дослідження: верстат з числовим програмним управлінням, мікроконтролери, програмне забезпечення для мікроконтролерів верстату, програмне забезпечення для пульту керування верстатом з ЧПУ.uk
local.diplom.predmetПредметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних положень, що визначають процеси дослідження роботи верстата, мікроконтролерів та систем керування ними.uk
local.diplom.methodМетоди дослідження базуються на принципах порівняння, обробки даних та вибору програмного забезпечення.uk
local.diplom.okrМагістрuk
local.diplom.speciality123 Комп’ютерна інженеріяuk
local.diplom.programКомп’ютерна інженеріяuk
local.contributor.altadvisorYarmolenko, Mykhaylo Viktorovych-
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін (КІФД)
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplom123_Lysenko_Yarmolenko.pdf3,98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.