Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19425
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorКолісник, О. В.-
dc.contributor.authorМалиш, Діана-
dc.date.accessioned2022-02-08T10:50:26Z-
dc.date.available2022-02-08T10:50:26Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationМалиш Д. Візуальні особливості плакатів української народної та естрадної музики від другої половини ХХ століття до сьогодення : дипломна магістерська робота за спеціальністю 022 Дизайн / Д. Малиш ; наук. кер. О. В. Колісник ; рец. Н. Чупріна. – Київ : КНУТД, 2021. – 105 с.uk
dc.identifier.urihttps://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19425-
dc.description.abstractУ магістерській роботі надані результати дослідження візуальних особливостей плакатів української народної та естрадної музики від другої половини ХХ століття до сьогодення. Досліджено закордонний європейський та американський досвід в проєктування плакатів до музичних концертів і подій. Проаналізовані плакати поділено на кілька жанрових тенденцій в означені часові рамки та охарактеризовані за візуальним рядом, сюжетом, кольором, композиційними рішеннями. Виявлені актуальні і застарілі рішення в українських постерах народної та естрадної музики в період від другої половини ХХ століття до середини незалежної України. Досліджено проблематику, стан і положення сучасних музичних плакатів в українському культурному середовищі. Розроблено серію плакатів з використанням візуальних прийомів соцреалізму та фірмовий стиль до концертного закладу.uk
dc.description.abstractВ магистерской работе предоставлены результаты исследования визуальной особенности плакатов украинской народной и эстрадной музыки от второй половины ХХ века до современности. Исследован зарубежный европейский и американский опыт в проектировании плакатов к музыкальным концертам и событиям. Проанализированные плакаты разделены на несколько жанровых тенденций в указанные временные рамки и охарактеризованы по визуальному ряду, сюжету, цвету, композиционными решениям. Обнаружены актуальные и устаревшие решения в украинских постерах народной и эстрадной музыки в период со второй половины ХХ века до середины независимой Украины. Исследована проблематика, состояние и местоположение современных музыкальных плакатов в украинской культурной среде. Разработана серия плакатов с использованием визуальных приёмов соцреализма и фирменный стиль к концертному заведению.uk
dc.description.abstractIn the master's work, the results of the study of visual especially posters of Ukrainian folk and pop music from the second half of the twentieth century to the present are provided. Foreign European and American experience in designing posters for music concerts and events has been studied. The analyzed posters are divided into several genre tendencies within the indicated time frames, and are characterized by visual range, plot, color, compositional solutions. Revealed actual and outdated solutions in Ukrainian posters of folk and pop music in the period from the second half of the 20th century to the middle of independent Ukraine. The problematics, state and location of modern musical posters in the Ukrainian cultural environment are investigated. A series of posters using style «socrealism» and corporate identity for the concert venue has been developed.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherКиївський національний університет технологій та дизайнуuk
dc.subjectвізуальна моваuk
dc.subjectграфічний дизайнuk
dc.subjectрадянський плакатuk
dc.subjectсучасна українська афішаuk
dc.subjectестрадаuk
dc.subjectвизуальный языкuk
dc.subjectграфический дизайнuk
dc.subjectсоветский плакатuk
dc.subjectсовременная украинская афишаuk
dc.subjectэстрадаuk
dc.subjectvisual languageuk
dc.subjectgraphic designuk
dc.subjectSoviet posteruk
dc.subjectmodern Ukrainian posteruk
dc.subjectstageuk
dc.titleВізуальні особливості плакатів української народної та естрадної музики від другої половини ХХ століття до сьогоденняuk
dc.title.alternativeВизуальные особенности плакатов украинской народной и эстрадной музыки от второй половины ХХ века до современностиuk
dc.title.alternativeVisual features of posters of Ukrainian folk and pop music from the second half of the twentieth century to the presentuk
dc.typeДипломний проектuk
local.contributor.altauthorМалыш, Д. А.-
local.contributor.altauthorMalysh, D. O.-
local.subject.facultyФакультет дизайнуuk
local.subject.departmentКафедра образотворчого мистецтва та графічного дизайнуuk
local.subject.method0uk
local.diplom.groupМгДр1-20uk
local.diplom.targetВиявлення характерних особливостей візуальної мови плакатів української народної та естрадної музики в період з другої половини ХХ століття до сьогодення.uk
local.diplom.methodСпостереження та порівняння об’єктів дизайну. Для аналізу було взято плакати музичних подій і колективів народної та естрадної музики України, розроблених в різних стилях, жанрах. Також обрано музичні плакати закордонних європейських і американських шкіл для порівняння з українським досвідом в означені часові рамки. Хронологічні межі дослідження зумовлюються періодом радянської України другої половини ХХ століття, пострадянським періодом ХХ століття та сучасної історії, що формується дотепер (1960-р. – 2021-р.).uk
local.diplom.okrМагістрuk
local.diplom.speciality022 Дизайнuk
local.diplom.programГрафічний дизайнuk
local.contributor.altadvisorKolisnyk, O.-
Appears in Collections:Кафедра графічного дизайну (ГД)
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom022_Malysh_Kolisnyk.pdf5,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.