Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19448
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorАстістова, Т. І.-
dc.contributor.authorЄгоров, Дмитро Сергійович-
dc.date.accessioned2022-02-14T11:23:27Z-
dc.date.available2022-02-14T11:23:27Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationЄгоров Д. С. Розробка QR-кода для веб-додатку "Ідентифікації студентів" : дипломна магістерська робота за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки / Д. С. Єгоров ; наук. кер. Т. І. Астістова ; рец. В. Ю. Щербань. – Київ : КНУТД, 2021. – 67 с.uk
dc.identifier.urihttps://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19448-
dc.description.abstractДипломна робота присвячена спрощенню та вдосконаленню існуючої системи ідентифікації присутності студентів на парах. Впродовж роботи було впроваджено WEB-додаток, мобільний-додаток та створено базу данних для взаємодії студента з викладачем. Для досягнення результату були проаналізовані та обрані WEB та мобільні додатки, інтернет-сервер, генератор QR-коду. Дипломний проект демонструє повну взаємодiю між студентами та викладачем, що дає комплексне уявлення про технології обміну даними та сучасної візуалізації даних.uk
dc.description.abstractThesis is devoted to the simplification and improvement of the existing system of identifying the presence of students in pairs. During the work, a WEB-application, a mobile-application were introduced and a database for student-teacher interaction was created. To achieve the result, WEB and mobile applications, an Internet server, and a QR code generator were developed. The diploma project demonstrates the full interaction between students and teachers, which gives a comprehensive understanding of data exchange technologies and modern data visualization.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherКиївський національний університет технологій та дизайнуuk
dc.subjectQR-кодuk
dc.subjectсистема ідентифікаціїuk
dc.subjectWEB-додатокuk
dc.subjectмобільний додатокuk
dc.subjectQR codeuk
dc.subjectidentification systemuk
dc.subjectWEB-applicationuk
dc.subjectmobile applicationuk
dc.titleРозробка QR-кода для веб-додатку "Ідентифікації студентів"uk
dc.title.alternativeDevelopment of QR code for the web application "Identification Student"uk
dc.typeДипломний проектuk
local.contributor.altauthorYehorov, D. S.-
local.subject.facultyФакультет мехатроніки та комп'ютерних технологійuk
local.subject.departmentКафедра комп'ютерних наукuk
local.subject.method1uk
local.diplom.groupМгІТ1-20uk
local.diplom.targetРозробити новий підхід по вдосконаленню існуючої системи ідентифікації присутності студентів на основі розробки QR-коду для веб-додатку "Ідентифікації студентів".uk
local.diplom.objectОб’єктом дослідження є аналіз та вдосконалення існуючої системи ідентифікації присутності студентів на парах засобами голосового обліку та ручним записом до журналу відвідувань викладачем та розробка WEB-ситеми для сканування QR-кодів.uk
local.diplom.predmetСистема контролю відвідувань складається з трьох частин – написання клієнтського WEB-інтерфейсу, клієнтського мобільного інтерфейсу та WEB-інтерфейсу для адміністраторів. Розробити WEB-інтерфейси та впровадити систему сканування QR-кодів у додатках для відстеження, аналізу та збору статистики відвідувань пар студентами університетів було предметом дослідження. Прототип програми буде створюватися в досить популярній графічній програмі Adobe Photoshop; для створення запитів на сервер використовується технологія AJAX; розглянуто концепцію та принципи QR-коду.uk
local.diplom.methodДля реалізації поставленої задачі були проаналізовані WEB та мобільні додатки, інтернет-сервери, генератор QR-коду, програмне забезпечення та використання літерно-цифрового кодування. Стек обраних технологій для реалізації: Frontend розробка із використанням UX/UI/IA-проектування, мови розмітки, мови програмування, реактивності, клієнт-серверної взаємодії. В ході R&D (дослідження та розробки) були обрані переваги, що надає технологія React.js, Redux та ReactNative. Для побудови дизайну програми для створення меню використовували Google Material Pattern. Використання бібліотеки Qrcode.react для швидкого генерування QR-кодів та шифрування потрібних данних дає можливість постійно генерувати нові коди в он-лайн режимі та шифрувати в них данні про дату, час, назву поточної пари, ім’я викладача, назву групи та інформацію про студентів. Усі дані передаються швидко та безперешкодно, дозволяючи викладачу миттєво моніторити необхідну інформацію о студентах.uk
local.diplom.okrМагістрuk
local.diplom.speciality122 Комп'ютерні наукиuk
local.diplom.programКомп'ютерні наукиuk
local.contributor.altadvisorAstistova, T. I.-
Appears in Collections:Кафедра комп'ютерних наук (КН)
Магістерський рівень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom122_Yehorov_Astistova.pdf1,79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.