Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19456
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorРубанка, М. М.-
dc.contributor.authorКондратюк, Юлія Юріївна-
dc.date.accessioned2022-02-15T11:04:09Z-
dc.date.available2022-02-15T11:04:09Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationКондратюк Ю. Ю. Розроблення та дослідження розвантажувальних пристроїв підприємств легкої промисловості : дипломний магістерський проєкт за спеціальністю 131 Прикладна механіка / Ю. Ю. Кондратюк ; наук. кер. М. М. Рубанка ; рец. Ю. А. Ковальов. – Київ : КНУТД, 2021. – 71 с.uk
dc.identifier.urihttps://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19456-
dc.description.abstractВ роботі розглянуто способи автоматизації підприємств легкої промисловості. Запропонований пристрій транспортної логістики, який забезпечує розвантаженння транспортних потопотоків, їх сортування і може бути застосований для обслуговування транспортних потоків в складских приміщеннях, а також на технологічних операціях. Конструкція пристрою основана на базі потокового стрічкового конвеєра, поворотного стола з рольгангами. Принцип роботи запропонованого пристрою полягає в тому, що з завантажувальної стрічки контейнери (вагою до 30 кг) переміщуються з інтервалом, який достатній для перевантаження на стрічковий на один із трьох конвеєрів. У такий спосіб дозволяється розділити поток на три потоки з сортуванням за кольоровим признаком. При конструктивному рішенні було включено поворотний пневмопривод (пневмодвигун) та два пневмоприводи, окрім цього для керування швидкістю стрічок конвеєрів застосовані серводвигуни. Для запропонованої конструкції були проведені розрахунки на міцність, що показує достатню міцність, оскільки коефіцієнт запасу міцності склав 8,5, величина напруження в зоні допустимих деформацій. Також для запропонованого пристрою розроблені кресленники згідно ДСТУ ISO 2.119-73 Ескізний проєкт, ДСТУ ISO 2.120-73 Технічний проєкт, складальне креслення, кресленники деталей виробу.uk
dc.description.abstractВ работе рассмотрены способы автоматизации предприятий легкой промышленности. Предлагаемое устройство транспортной логистики, обеспечивающее разгрузку транспортных потопотоков, их сортировки и может быть применено для обслуживания транспортных потоков в складских помещениях, а также на технологических операциях. Конструкция устройства основана на базе ленточного потокового конвейера, поворотного стола с рольгангами. Принцип работы предлагаемого устройства заключается в том, что из загрузочной ленты контейнеры (весом до 30 кг) перемещаются с интервалом, достаточным для перегрузки на ленточный на один из трех конвейеров. Таким образом разрешается разделить поток на три потока с сортировкой по цветному признаку. При конструктивном решении был включен поворотный пневмопривод (пневмодвигатель) и два пневмопривода, кроме этого для управления скоростью лент конвейеров применены серводвигатели. Для предлагаемой конструкции были произведены расчеты на прочность, что показывает достаточную прочность, поскольку коэффициент запаса прочности составил 8,5, величина напряжения в зоне допустимых деформаций. Также для предлагаемого устройства разработаны чертежи согласно ДСТУ ISO 2.119-73 Эскизный проект, ДСТУ ISO 2.120-73 Технический проект, сборочный чертеж, чертежи деталей изделия.uk
dc.description.abstractThe methods of automation of light industry enterprises are considered in the work. The device of transport logistics which provides unloading of transport streams of their sorting and can be applied to service of transport streams in warehouses, and also on tenological operations is offered. The design of the device is based on the conveyor belt conveyor, a rotary table with roller conveyors. The principle of operation of the proposed device is that from the loading belt containers (weighing up to 30 kg) are moved at intervals that are sufficient to overload the belt on one of the three conveyors. In this way, it is allowed to divide the stream into three streams with sorting by color. A rotary pneumatic actuator (pneumatic motor) and two pneumatic actuators were included in the design solution, in addition, servomotors were used to control the speed of the conveyor belts. For the proposed design, strength calculations were performed, which shows sufficient strength because the coefficient of strength was 8.5, the stress in the area of allowable deformation. Also for the offered device drawings according to DSTU ISO 2.119-73 the Sketch project, DSTU ISO 2.120-73 the Technical project, assembly drawing, drawings of details of a product are developed.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherКиївський національний університет технологій та дизайнуuk
dc.subjectконвеєрuk
dc.subjectлогістичні пристроїuk
dc.subjectтранспортні потокиuk
dc.subjectавтоматизація транспорниних потоківuk
dc.subjectсортування штучних виробів легкої промисловостіuk
dc.subjectпневмодвигуниuk
dc.subjectпневмоциліндриuk
dc.subjectконвейерuk
dc.subjectлогистические устройстваuk
dc.subjectтранспортные потокиuk
dc.subjectавтоматизация транспортных потоковuk
dc.subjectсортировка искусственных изделий легкой промышленностиuk
dc.subjectпневмодвигателиuk
dc.subjectпневмоцилиндрыuk
dc.subjectconveyoruk
dc.subjectlogistic devicesuk
dc.subjecttransport flowsuk
dc.subjectautomation of transport flowsuk
dc.subjectsorting of artificial products of light industryuk
dc.subjectpneumatic motorsuk
dc.subjectpneumatic cylindersuk
dc.titleРозроблення та дослідження розвантажувальних пристроїв підприємств легкої промисловостіuk
dc.title.alternativeРазработка и исследование разгрузочных устройств предприятий лёгкой промышленностиuk
dc.title.alternativeDevelopment and research of unloading devices of light industry enterprisesuk
dc.typeДипломний проектuk
local.contributor.altauthorКондратюк, Юлия Юрьевна-
local.contributor.altauthorKondratyuk, Yuliya Yuriyivna-
local.subject.facultyФакультет мехатроніки та комп'ютерних технологійuk
local.subject.departmentКафедра прикладної механіки та машинuk
local.subject.method1uk
local.diplom.groupМгПМ-20uk
local.diplom.targetРозробка та дослідження магазинного завантажувального пристрою (МЗП) штучних виробів для завантаження деталей легкої промисловості, в якому забезпечується спрощення конструкції та підвищення надійності. Для досягнення поставленої мети запропоновано використання завантажувального пристрою, в якому використовуються робочі органи від ЧПУ пристроїв.uk
local.diplom.objectПроцес удосконалення магазинного завантажувального пристрою штучних виробів легкої просиловості.uk
local.diplom.predmetМагазинний завантажувальний пристрій.uk
local.diplom.methodВикористано метод визначення структурного синтезу для розробки магазинного завантажувального пристрою штучних виробів легкої промисловості. Теоретичною основою дослідження служать основні положення теорії автоматичного керування технологічними процесами, проектування ЧПУ пристроїв.uk
local.diplom.okrМагістрuk
local.diplom.speciality131 Прикладна механікаuk
local.diplom.programМехатроніка та робототехнікаuk
local.contributor.altadvisorРубанка, Н. Н.-
local.contributor.altadvisorRubanka, M. M.-
Appears in Collections:Магістерські роботи
Кафедра механічної інженерії (МІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom131_Kondratyuk_Rubanka.pdf2,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.