2017 рік : [1942] Community home page

Містить колекції матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів тощо проведених у 2017 році. Місце проведення - КНУТД (Київ).

Browse

Sub-communities within this community

Наукові розробки молоді на сучасному етапі [998]

XVI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів (27-28 квітня 2017 р., м. Київ)

Collections in this community

Logo

KyivPharma-2017. Фармакологія та фармацевтична технологія в забезпеченні активного довголіття [30]

III Міжнародна науково-практична конференція (8 грудня 2017 р., м. Київ)

Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні [56]

Всеукраїнська науково-практична конференція (30 березня 2017 р., м. Київ)

Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління [198]

V Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів (9 листопада 2017 р., м. Київ)

Діалог культур у Європейському освітньому просторі [23]

II Міжвузівська конференція для іноземних студентів (16 травня 2017 р., м. Київ)

Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку [52]

Міжнародна науково-практична конференція (21 березня 2017 р., м. Київ)

Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти [40]

VIІ Міжнародна науково-практична конференція (6 жовтня 2017 р., м. Київ)

Інноваційні матеріали та технології шкіряно-хутрового виробництва [45]

IIІ Міжнародний науково-практичний семінар (7 грудня 2017 р., м. Київ)

Logo

Мехатронні системи: інновації та інжиніринг [119]

Міжнародна науково-практична конференція (15 червня 2017 р., м. Київ)

Наука та освіта в умовах трансформації суспільства [40]

Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених (21 вересня 2017 р., м. Київ)

Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» [74]

II Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція (7 грудня 2017 р., м. Київ)

Правова система України: проблеми та перспективи [48]

Всеукраїнська науково-практична конференція (26 вересня 2017 р., м. Київ)

Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні [128]

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (24 травня 2017 р., м. Київ)