Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/890
Title: Проблеми енергоефективності вітчизняних підприємств
Authors: Хмурова, В. В.
Гращенко, І. С.
Keywords: енергоефективність
політика енергоефективності
розвиток підприємств
энергоэффективность
политика энергоэффективности
развитие предприятия
energo effectiveness
energo effectiveness policy
the development of the enterprise
Issue Date: 2014
Citation: Хмурова В. В. Проблеми енергоефективності вітчизняних підприємств [Текст] / В. В. Хмурова, І. С. Гращенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 5 (79). - C. 38-44.
Abstract: Підвищення вартості енергоресурсів, невиправдано великі рівні споживання енергії, значні обсяги імпорту енергоресурсів та інші причини загострюють актуальність політики енергоефективності в Україні. Тому метою дослідження є визначити існуючі проблеми енергоефективності на вітчизняних підприємствах України. Інноваційні процеси стали реальною виробничою силою на даному етапі розвитку економіки і їх значення неухильно зростатиме. Тому необхідно у найкоротший строк вивчити досвід вирішення цих проблем, визначити шляхи й механізми реалізації зазначеної політики з урахуванням реальних умов. Для досягнення корисного ефекту потрібно якомога повніше використовувати енергію і звести до мінімуму непродуктивні витрати. Для успішної реалізації нововведень у промисловості України необхідно умовно виділити наступні варіанти політики щодо підвищення рівня енергоефективності: 1. Політика застосування прискорених циклів підвищення рівня енергоефективності у промисловості - експрес-оцінка та експрес-реагування. 2. Політика енергоефективності як наслідок впливу передових технологій, зусилля якої направляються на поступову зміну економічної структури господарського механізму. 3. Політика "лозунгового підвищення рівня енергоефективності" в галузях промисловості, що має місце на даний час в Україні. Наукова новизна полягає у розробці нових методів оцінки і прогнозування енергозберігаючих заходів та технологій в галузях промисловості; обґрунтуванні режимів і параметрів експлуатації технологічного обладнання, максимально і мінімально допустимих (критичних) значень витрат електричної енергії, оптимізації цих витрат і матеріальних ресурсів, а також тривалості впровадження новітніх технологій. З огляду на значний вплив показника енергомісткості випуску промислової продукції на загальну ефективність промисловості, його вирішальну роль у забезпечені конкурентоспроможності виробництва, необхідне впровадження цілеспрямованої політики зниження енергомісткості за рахунок ефективності використання енергетичних ресурсів.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/890
Appears in Collections:Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V79_P038-044.pdf264.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.