Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10290
Title: Інноваційні трансформації системи вищої освіти в умовах технологічного розвитку глобальної економіки
Other Titles: Инновационные трансформации системы высшего образования в условиях технологического развития глобальной экономики
Innovation transformations of the higher education system in the conditions of technological development of global economy
Authors: Натрошвілі, Світлана Геннадіївна
Бабина, Тетяна Геннадіївна
Keywords: інноваційна діяльність
інноваційні трансформації
конкурентоспроможність вищої освіти
инновационная деятельность
инновационные трансформации
конкурентоспособность высшего образования
innovative activity
innovative transformations
competitiveness of higher education
Issue Date: 2018
Citation: Натрошвілі С. Г. Інноваційні трансформації системи вищої освіти в умовах технологічного розвитку глобальної економіки / С. Г. Натрошвілі, Т. Г. Бабина // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2018. - Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (5 жовтня 2018 р., м. Київ). - С. 194-202.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Описано деякі особливості інноваційної діяльності закладів вищої освіти. Сформульовано парадигму інноваційних трансформацій вказаних закладів. Показано вплив інноваційної активності на динаміку конкурентоспроможності сфери вищої освіти.
Описаны некоторые особенности инновационной деятельности высших учебных заведений. Сформулирована парадигма инновационных трансформаций указанных заведений. Показано влияние инновационной активности на динамику конкурентоспособности сферы высшего образования.
Some features of innovative activity of higher educational establishments are described. The paradigm of innovative transformations of the indicated establishments is formulated. The influence of innovative activity on the dynamics of the competitiveness of higher education is shown.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10290
Faculty: Інститут комп'ютерних технологій та дизайну
Department: Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра комп'ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін (КІФД)
Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України
Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін (ДГД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EOEMIR2018_P194-202.pdf222,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.