Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10323
Title: Дослідження біотектонічної трансформації як засобу формоутворення костюма
Other Titles: Research of biotechtonic transformation as a costume shape farmation
Authors: Ніколаєва, Тетяна
Баранова, А. І.
Keywords: біоніка
біонічна трансформація
дизайн
художнє проектування
біооб'єкт
тектоніка
bionics
типологія
bionic transformation
design
bioobject
art-fashion design
tectonics
typology
Issue Date: 2018
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Ніколаєва Т. Дослідження біотектонічної трансформації як засобу формоутворення костюма / Т. Ніколаєва, А. І. Баранова // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р., м. Київ) : у 2-х т. – Київ : КНУТД, 2018. – Т. 1. – С. 231-234.
Abstract: Використання біоніки в процесі художнього проектування одягу розвиває асоціативне мислення, пробуджує творчу думку, змушує шукати шляхи гармонійного поєднання структури, функцій та естетики форм. Застосування в процесі художнього проектування одягу синтезу біонічної трансформації та асоціативного формоутворення дозволить враховувати не тільки формальні сторони біооб’єктів, а встановлювати глибокі зв'язки між законами розвитку живої природи і предметним світом об’єктів дизайну.
The use of bionics in art-fashion design processed associative intellection, awakens creative thought, make looks for ways to harmonize the combination of structure, functions, and aesthetics of forms. The application in art-fashion designing process of the synthesis of bionic transformation and associative shape formation, will take into account not only the formal aspects of bioobjects, but also establish deep links between the laws of live nature development and design objects.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10323
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра мистецтва та дизайну костюма
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасного дизайну
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSD2018_V1_P231-234.pdf281,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.