Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1039
Title: Organizational aspects of strategic managerial accounting with consideration of international practice
Other Titles: Організаційні аспекти стратегічного управлінського обліку з урахуванням вимог міжнародної практики
Организационные аспекты стратегического управленческого учета с учетом требований международной практики
Authors: Skrypnyk, M. I.
Matyukha, M. M.
Keywords: strategy
control
managerial accounting
strategic managerial accounting
efficiency
стратегія
стратегічний управлінський облік
управлінський облік
контроль
ефективність діяльності
стратегия
контроль
управленческий учет
эффективность деятельности
стратегический управленческий учет
Issue Date: 2015
Citation: Skrypnyk М. І. Organizational aspects of strategic managerial accounting with consideration of international practice / M. I. Skrypnyk, M. M. Matyukha // Менеджмент : збірник наукових праць. - Київ : 2015. - Вип. 21. - С. 41-47.
Source: Менеджмент
Abstract: Розглянуто сутнісну характеристику та специфічні особливості стратегічного управлінського обліку. Акцентовано увагу на необхідності вирішення проблеми більш широкого й наукового обґрунтованого організаційні напрями запровадження стратегічного управлінського обліку. Використано емпіричні методи дослідження щодо формування функціональних аспектів стратегічного управлінського обліку. Проаналізовано відмінності стратегічного і традиційного управлінського обліку. Визначено інформаційні завдання стратегічного управлінського обліку, що вирішуються в системі прийняття рішень. виявлено фактори організації стратегічного управлінського обліку із врахуванням внутрішнього та зовнішнього середовища сучасного підприємства. Проаналізовано фактори, які необхідно враховувати при запровадженні стратегічного управлінського обліку на підприємстві.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1039
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20160229_505.pdf214,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.