Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10459
Title: Быстрый нагрев: ускорение диффузии и структурные изменения в системах Fe—Cr и Fe—Ni—Cr
Other Titles: Швидке нагрівання: пришвидшення дифузії та структурні зміни в системах Fe—Cr і Fe—Ni—Cr
Authors: Ярмоленко, М. В.
Keywords: взаємна дифузія
швидке нагрівання
Issue Date: 1994
Citation: Ярмоленко М. В. Быстрый нагрев: ускорение диффузии и структурные изменения в системах Fe—Cr и Fe—Ni—Cr / М. В. Ярмоленко // Металлофизика и новейшие технологии. – 1994. – Т. 16, № 6. – С. 63-71.
Source: Металлофизика и новейшие технологии
Abstract: Экспериментально обнаружено, что толщина хромового покрытия на железе увеличивается в несколько раз при быстром нагреве образцов (со скоростью от 100 до 400 К/с) от комнатной температуры до температур, лежащих ниже точки плавления железа. При быстром нагреве массивных образцов системы Fe—Cr между железом и хромом растет прослойка хромистой стали типа Х20. Разработан теоретический подход, позволяющий описать и смоделировать этот процесс с помощью компьютера. Несмотря на то, что никелевое покрытие на железе не утолщается при быстром нагреве, двухслойное никелево-хромовое покрытие не только утолщается, но становится частичным и не разрывается при изгибе. Полученные результаты позволяют рекомендовать метод быстрого нагрева для увеличения пластичности таких покрытий.
Експериментально знайдено, що товщина хромового покриття на залізі збільшується в кілька разів під час швидкого нагріву зразків (із швидкістю від 100 до 400 К/с) від кімнатної температури до температур, що лежать нижче точки плавлення заліза. Під час швидкого нагріву масивних зразків системи Fe—Cr між залізом та хромом росте прошарок хромистої сталі типу Х20. Розроблено теоретичний підхід, який дозволяє описувати та моделювати цей процес за допомогою комп'ютера. Не дивлячись на те, що нікелеве покриття на залізі не потовщується під час швидкого нагріву, двошарове нікелево-хромове покриття не тільки потовщується, але стає пластичним і не розривається під час згинання. Отримані результати дозволяють рекомендувати метод швидкого нагрівання для підвищення пластичності таких покриттів.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10459
Faculty: Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси)
Department: Кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін
ISSN: 1024-1809
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МФіНТ_16_6.pdf1,19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.